Brtonigla - historie Brtonigla - historie Brtonigla - historie Brtonigla - historie

Historie


První zmínka o městě je datována do roku 1102, kdy Markiz Ulrich II. a jeho žena Adelaida darovali svou zem patriarchovi Aquieleie. V tom je pevnost nazývána Castrum Grisianiana. V roce 1238 byl Groznjan spravován Vicardem I. Peitrapaloským. Později, v roce 1277 bylo do Groznjanu pozváno několik slovanských rodin, aby osídlili a využili úrodnosti území rodiny Peitrapaloských.

Dále, v roce 1286 vypůjčil Groznjanskou pevnost patriarchovi Aquileie, a to během války s Benátkami, kdy ke změnám došlo v následujícím roce, kdy Groznjan získaly Benátky.

V pozdější době, že vlády Rakušanů Groznjan vzkvétal. Výstavba Parenzánské železniční tratě v roce 1902 přispěla k rozvoji obchodu i zemědělství. Víno, olivový olej, vejce a jiné produkty byly prodávány v Koperu a Triestu. Podle sčítání lidu v roce 1910 měl Groznjan 1 658 obyvatel a na obecním území bydlelo 4 028 lidí. Groznjan měl tehdy svého doktora, poštu, školu, právníka, veřejného notáře, zpracovatelský závod oleje, pekárnu, potraviny a obchody s šatstvem, dva řezníky, několik hostinců a dalších obchodů – obuvnictví, kovárnu, křejčovství, obchod s koberci aj. Zásadní důsledky přinesl pád Rakouské říše a následná nadvláda Itálie a krach na New Yorkské burze.